Styret i Oppdal ski og skiskyting

Rolle: Navn: Telefon Epost
Leder Marit Klokset 934 10 538 langrenn@oppdalil.no
Kasserer Terese Norheim 920 82 404 terese@norheimnaturstein.no
Sekretær Elin Tørset 462 21 234 elin_t_rset@hotmail.com
Arr.ansvarlig Tove Almlid 902 27 206 tovethun@hotmail.com
Oppmann skiskyting Tove Havdal 951 54 206 fagermo79@gmail.com
Oppmann langrenn Hanne Langseth
Arve Pettersen
924 09 481
911 13 910
hanne_langseth@hotmail.com
arvekrpettersen@hotmail.com
Anleggsansvarlig Arnt Gulaker 913 12 90 arnt@stenan.com
Powered by: Bloc