Oppdal Skistadion er bygd opp på mange dugnadstimer.

Da det nå har kommet så mye snø, er løypeavgiften i Kåsen opphørt (per 4. januar 2017), og det er gratis for alle å gå i løypene.


Nedenfor er bilder fra alt arbeidet som er utført de siste årene.

Prosjekt som er utført:

  • Garasje med teknisk rom
  • Standplass med 30 skiskytterskiver
  • Lysløype på ca 3,3 km
  • Snøkanonanlegg hvor luft og vannrør er gravd ned i store deler av løypenettet
  • Tidtakerbu


Løypekart 3,3 km:

løypekart 3,3 km


Kunstsnøproduksjon februar 2017.

Her er oppdatert liste for februar 2017. snøvaktgrupper2017 februar.xlsx

Kunstsnøproduksjon høsten 2016

Hvis du ikke har mulighet til å stille på din vakt, så forsøk å bytte med en annen. Deretter må vaktleder bli informert om ditt bytte slik at vaktleder vet hvem som kommer i løpet av natten.

Klikk her for vaktliste

Du vil bli kontaktet av den ansvarlige personen som står uthevet med rødt når det er aktuelt å legge snø (en ansvarlig for hvert vaktlag).

Dersom du har spørsmål eller dette er helt uaktuelt for deg så send en mail tillangrenn@oppdalil.no

Det vil bli gitt opplæring ved oppstart av kunstsnøproduksjon. Det kommer nærmere beskjed om dette av din vaktleder.

Alle som går vakt plikter å sette seg inn i sikkerhetsreglene ved anlegget. Du finner instruksen ved å klikke her