Styret i Oppdal ski og skiskyting

Rolle: Navn: Telefon Epost
Leder Christin Gjønnes 909 53 688
christin@stenan.com
Kasserer Håvard Holden 976 80 837 havard.holden@gmail.com
Sekretær Geir Nyhus Haarstad 905 17 540 geir.haarstad@oppdal.com
Arr.ansvarlig


Oppmann skiskyting Line Dyrstad Solvang 997 42 648 linedsolvang@hotmail.com
Oppmann langrenn Marit Klokset 934 10 538 mklokset@gmail.com
Anleggsansvarlig Knut Sneve
918 69 234
knut.sneve@oppdal.com