Styret i Oppdal ski og skiskyting

Rolle: Navn: Telefon Epost
Leder Christin Gjønnes 909 53 688
langrenn@oppdalil.no
Kasserer Håvard Holden 976 80 837 havard.holden@gmail.com
Sekretær Elin Tørset 462 21 234 elin_t_rset@hotmail.com
Arr.ansvarlig Aleksander Skotte 416 13 166 aleksanderskotte@gmail.com
Oppmann skiskyting Tor Grøtan 917 17 989 tor@oppdal.com
Oppmann langrenn Jon Gauterud 924 66 699 jongauterud@gmail.com
Anleggsansvarlig Raymond Sørensen 916 23 715 soorensen@hotmail.com